Chào mừng bạn đến với website Trường bồi dưỡng giáo dục
Thứ sáu, 26/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 1018

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHÍNH TRỊ HÈ 2016

Thực hiện kế họach 08-KH/BTGHU ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về Kế họach bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường trên địa bàn huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai kế hoạch số 531/KH- GDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2016 về bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đến các trường trên địa bàn huyện và phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào ngày 20 tháng 6 năm 2016 để thống nhất phân công thực hiện.

 

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2016

TOÀN HUYỆN

Cấp học

Tổng số BGH - GV-NV

Tổng số đi học

Tổng số lượt vắng

Tổng số bài thu hoạch

Số đạt

Tỉ lệ

Số chưa đạt

Tỉ lệ

Ghi chú: Số nghỉ hưu, hộ sản…

Trung học cơ sở

1063

1037

12

1037

1037

98%

0

0%

14

Tiểu học

1429

1412

0

1412

1411

99%

1

0,07%

17

MN Công lập

803

792

0

790

790

98%

0

0%

11

TỔNG CÔNG LẬP

3295

3241

12

3239

3238

98%

1

0,03%

42

MN Ngoài công lập

270

266

2

266

266

99%

0

0%

2

Nhóm trẻ

762

614

0

614

614

81%

0

0%

148

TOÀN HUYỆN

4327

4121

14

4119

4118

95%

1

0%

192

 

Nguồn tin: Trường Bồi dưỡng Giáo dục Hóc Môn

Tin cùng chuyên mục

163