Chào mừng bạn đến với website Trường bồi dưỡng giáo dục
Thứ ba, 11/8/2015, 0:0
Lượt đọc: 359

Ban chỉ đạo Bồi dưỡng thường xuyên ngành giáo dục và đào tạo huyện Hóc Môn

Thực hiện kế hoạch số 616/KH-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2015-2016. Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập ban chỉ đạo bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016 gồm 17 thành viên

1

Ông Trần Minh Triết

Trưởng phòng

Trưởng ban;

2

Bà Huỳnh Thị Ngọc Mai

Phó trưởng phòng

Phó ban;

3

Bà Bùi Thị Kim Anh

Phó trưởng phòng

Phó ban;

4

Bà Đặng Thị Xuân Mai

Phó trưởng phòng

Phó ban;

5

Bà Lê Thị Hồng

Chuyên viên

Ủy viên (T Trực);

6

Bà Lý Mỹ Liên

Chuyên viên

Ủy viên;

7

Bà Thiều Ngọc Yến

Chuyên viên

Ủy viên;

8

Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương

Chuyên viên

Ủy viên;

9

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

Ủy viên;

10

Ông Lê Hoàng Lộc

Chuyên viên

Ủy viên;

11

Ông Nguyễn Thanh Long

Chuyên viên

Ủy viên;

12

Ông Nguyễn Hồng Vũ

Phó HT trường BDGD

Ủy viên;

13

Ông Hà Năm

Giáo viên trường BDGD

Ủy viên;

14

Trịnh Thị Kim Liễu

Giáo viên trường BDGD

Ủy viên;

15

Bà Kiên Thị Phương Thảo

Nhân viên trường BDGD

Ủy viên;

16

Bà Nguyễn Thi Phương

Nhân viên trường BDGD

Ủy viên;

17

Bà Nguyễn Thị Chiêu Hân

Nhân viên trường BDGD

Ủy viên;

Tác giả: Trường Bồi dưỡng giáo dục Hóc Môn

Tin cùng chuyên mục

163