Chào mừng bạn đến với website Trường bồi dưỡng giáo dục
Thứ sáu, 7/8/2015, 0:0
Lượt đọc: 465

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC: 2014 - 2015

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Hóc Môn báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 – 2015

      Phòng Giáo dục và Đào tạo  Huyện Hóc Môn  báo cáo kết quả bồi dưỡng  thường xuyên năm học 2014 – 2015. Tổng số CBQL và GV hiện có toàn Huyện:  2478  người. Trong đó:

            -  Bậc MN: Cán bộ quản lý:  51 người, giáo viên: 495  người.

            -  Bậc TiH: Cán bộ quản lý:  70.  người, giáo viên: 1005 người.

            -  Bậc THCS: Cán bộ quản lý: 36  người, giáo viên: 821 người.

Tác giả: Trường Bồi dưỡng giáo dục Hóc Môn

Tin cùng chuyên mục

163