Chào mừng bạn đến với website Trường bồi dưỡng giáo dục
Thứ tư, 20/7/2016, 0:0
Lượt đọc: 1135

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC: 2015 - 2016

Căn cứ kế hoạch số 1945/KH-GDĐT-TC ngày 24/6/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016; Căn cứ văn bản số 938 /GDĐT-TC ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016;Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Hóc Môn báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 – 2016.Từng đơn vị có xây dựng kế hoạch rõ ràng, cụ thể và hình thức tổ chức học phù hợp. Tổ chức tánh lập các nhóm có module trùng nhau cho các tổ viên học tập thảo luận rút kinh nghiệm. tổ chức chấm điểm đầy đủ qua mỗi module. Thường xuyên tổ chức thực hành tại lớp và dự giờ bạn đồng nghiệp.Cán bộ quản lý và giáo viên có thái độ học tập nghiêm túc, ghi chép đầy đủ, rõ ràng, có lưu tài liệu học tập cẩn thận. Nội dung học tập thiết thực, gần gũi với công tác thực tế của giáo viên. Giáo viên có nhận thức rất tốt về việc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề thông qua bồi dưỡng thường xuyên. Qua việc học bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên cập nhật được kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu nhiệm vụ năm học. Giáo viên có vận dụng việc đổi mới về kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học; bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết dạy học theo chương trình tích cực. Thông qua kết quả kiểm tra, đánh giá mỗi giáo viên tự đánh giá quá trình giảng dạy của mình. Trên cơ sở đó không ngừng nâng cao và hoàn thiện mình về trình độ chuyên môn, về phương pháp giảng dạy.

Nguồn tin: Trường Bồi dưỡng Giáo dục Hóc Môn

Tin cùng chuyên mục

163