Chào mừng bạn đến với website Trường bồi dưỡng giáo dục
Thứ tư, 21/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 310

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ NĂM 2016-2017

Thống kê số liệu đầu năm 2016-2017

BÁO CÁO SỐ LIỆU THỐNG KÊ

TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ ĐẦU NĂM 2016-2017

CHIA THEO

CBQL

GIÁO VIÊN

NHÂN VIÊN

CỘNG

SL

NỮ

SL

NỮ

SL

NỮ

Trình độ Chuyên môn

+ Trung cấp

5

5

184

161

161

122

161

+ Cao đẳng

31

27

860

695

54

36

602

+ Đại học

139

99

1614

1361

66

46

1525

+ Thạc sĩ

3

1

10

9

 

 

12

+ Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

+ Khác

 

 

 

 

475

357

368

+ Chuẩn

178

132

2668

2226

756

561

2668

+ Chưa chuẩn

 

 

10

 

323

251

 

Tổng cộng

178

132

2678

2226

1079

812

3935

Trình độ chính trị

+ Sơ cấp

1

 

225

207

46

35

161

+ Trung cấp

139

105

347

296

22

15

401

+ Cao cấp

6

1

 

 

 

 

6

+ Cử nhân

4

 

1

1

 

 

5

+ Khác

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

147

103

573

504

68

50

573

Trình độ tin học

+ Chứng chỉ A

125

127

1819

1612

221

149

1544

+ Chứng chỉ B

13

5

416

254

90

68

433

+ Chứng chỉ C

 

 

 

 

 

 

 

+ Cao đẳng

1

 

22

12

 

 

23

+ Đại học

3

 

77

46

 

 

80

+ TC(KTV)

6

1

20

9

 

 

25

Tổng cộng

148

133

2354

1933

311

217

2105

Trình độ ngoại ngữ

+ Chứng chỉ A

19

16

390

341

76

59

294

+ Chứng chỉ B

86

66

1078

939

163

119

922

+ Chứng chỉ C

3

1

22

17

 

 

23

+ Cao đẳng

 

 

38

24

 

 

38

+ Đại học

4

1

131

107

 

 

134

+ FCE_B1

 

 

7

 

 

 

7

+ FCE_B2

1

 

57

44

 

 

58

Tổng cộng

113

84

1723

1472

239

178

 

Trình độ quản lý

+Cữ nhân QLGDL

69

51

10

7

 

 

6

+ BDHT

77

62

105

85

 

 

42

+ BDTT

 

 

153

125

 

 

63

+ Khác

1

 

 

 

 

 

1

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng 10 năm 2016

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Vũ

Tác giả: truong BDGD

Tin cùng chuyên mục

163