Chào mừng bạn đến với website Trường bồi dưỡng giáo dục
Thứ tư, 10/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 367

Hướng dẫn số 582/HD-GDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn về rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và đơn vị trực thuộc năm 2016

Trường Bồi dưỡng giáo dục đã tiến hành buổi Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường Bồi dưỡng giáo dục ngày 08 tháng 08 năm 2016 (thứ Hai)để thực hiện hướng dẫn số 582/HD-GDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn về rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và đơn vị trực thuộc năm 2016

Nguồn tin: Trường Bồi dưỡng Giáo dục Hóc Môn

Tin cùng chuyên mục

163