Chào mừng bạn đến với website Trường bồi dưỡng giáo dục
Thứ tư, 19/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 390

Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tháng 3, 4 năm 2017.

Xem tại các trang web: a. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu b. Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://www.moet.gov.vn/Pages/home.aspx c. Bộ Tư pháp: http://www.moj.gov.vn/Pages/home.aspx d. Công báo Thành phố Hồ Chí Minh: http://congbao.hochiminhcity.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục

163