Chào mừng bạn đến với website Trường bồi dưỡng giáo dục
Thứ tư, 19/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 457

KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TÊN CƠ QUAN, ĐỊA DANH GHI TRÊN VĂN BẢNG CỦA CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP

Căn cứ theo hướng dẫn 1001/HD-SNV ngày 16/3/2017 của Sổ Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan, địa danh ghi trên văn bản của các trường học công lập thuộc thành phố Hồ Chí Minh

163