Chào mừng bạn đến với website Trường bồi dưỡng giáo dục
Thứ ba, 20/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 466

PHỤ LỤC I

PHỤ LỤC I BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Stt

Tên loại văn bản hành chính

Chữ viết tắt

1

Nghị quyết (cá biệt)

NQ

2

Quyết định (cá biệt)

3

Chỉ thị (cá biệt)

CT

4

Quy chế

QC

5

Quy định

QyĐ

6

Thông cáo

TC

7

Thông báo

TB

8

Hướng dẫn

HD

9

Chương trình

CTr

10

Kế hoạch

KH

11

Phương án

PA

12

Đề án

ĐA

13

Dự án

DA

14

Báo cáo

BC

15

Biên bản

BB

16

Tờ trình

TTr

17

Hợp đồng

18

Công văn

 

19

Công điện

20

Bản ghi nhớ

GN

21

Bản cam kết

CK

22

Bản thỏa thuận

TTh

23

Giấy chứng nhận

CN

24

Giấy ủy quyền

UQ

25

Giấy mời

GM

26

Giấy giới thiệu

GT

27

Giấy nghỉ phép

NP

28

Giấy đi đường

ĐĐ

29

Giấy biên nhận hồ sơ

BN

30

Phiếu gửi

PG

31

Phiếu chuyển

PC

32

Thư công

 

 

Bản sao văn bản

 

1

Bản sao y bản chính

SY

2

Bản trích sao

TS

3

Bản sao lục

SL

Nguồn tin: Trường Bồi dưỡng Giáo dục Hóc Môn

163