Chào mừng bạn đến với website Trường bồi dưỡng giáo dục
Thứ tư, 29/6/2016, 0:0
Lượt đọc: 517

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn năm 2016

Thực hiện kế họach 08-KH/BTGHU ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về Kế họach bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường trên địa bàn huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chính trị, pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện trong hè 2016

Nguồn tin: Trường Bồi dưỡng Giáo dục Hóc Môn

Tin cùng chuyên mục

163