Chào mừng bạn đến với website Trường bồi dưỡng giáo dục
Thứ hai, 3/7/2017, 0:0
Lượt đọc: 538

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG PHÁP LUẬT CHÍNH TRỊ HÈ 2017

Thực hiện kế họach số 16-KH/BTGHU ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về Kế họach bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường trên địa bàn huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chính trị, pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện trong hè 2017

Tin cùng chuyên mục

163